Meld flytning

Nedenstående felter udfyldes af fraflytter, senest 10 dage før fraflytning. Indflytter angives hvis denne kendes. I lejerboliger overgår afregningen til udlejer, indtil ny lejer indmeldes. Aflæsning af måleren foretages af Vemb Varmeværk.